Messestand Roll Up Modular U7 Form

4,7/5 - allg. Bewertungen: 619
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 4 608,6726 CHF
5 4 466,1442 CHF
10 4 323,6049 CHF
20 4 181,0656 CHF
50 4 038,5263 CHF
100 3 895,9979 CHF
250 3 753,4586 CHF
500 3 610,9193 CHF
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 75,5403 CHF
5 73,2104 CHF
10 70,8701 CHF
20 68,5299 CHF
50 66,2000 CHF
100 63,8597 CHF
250 61,5298 CHF
500 59,1896 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 75,5403 CHF
5 73,2104 CHF
10 70,8701 CHF
20 68,5299 CHF
50 66,2000 CHF
100 63,8597 CHF
250 61,5298 CHF
500 59,1896 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 75,5403 CHF
5 73,2104 CHF
10 70,8701 CHF
20 68,5299 CHF
50 66,2000 CHF
100 63,8597 CHF
250 61,5298 CHF
500 59,1896 CHF

Menü-Prospekthalter

Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 102,5690 CHF
5 99,3971 CHF
10 96,2252 CHF
20 93,0533 CHF
50 89,8814 CHF
100 86,7095 CHF
250 83,5376 CHF
500 80,3657 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 114,0903 CHF
5 110,5696 CHF
10 107,0380 CHF
20 103,5064 CHF
50 99,9748 CHF
100 96,4541 CHF
250 92,9225 CHF
500 89,3909 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 114,0903 CHF
5 110,5696 CHF
10 107,0380 CHF
20 103,5064 CHF
50 99,9748 CHF
100 96,4541 CHF
250 92,9225 CHF
500 89,3909 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 165,9525 CHF
5 160,8186 CHF
10 155,6847 CHF
20 150,5508 CHF
50 145,4278 CHF
100 140,2939 CHF
250 135,1600 CHF
500 130,0261 CHF
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 72,9500 CHF 67,5898 CHF
5 70,7000 CHF 65,5051 CHF
10 68,4400 CHF 63,4111 CHF
20 66,1800 CHF 61,3172 CHF
50 63,9300 CHF 59,2325 CHF
100 61,6700 CHF 57,1386 CHF
250 59,4200 CHF 55,0539 CHF
500 57,1600 CHF 52,9600 CHF
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 41,7600 CHF 38,6941 CHF
5 40,4700 CHF 37,4988 CHF
10 39,1800 CHF 36,3035 CHF
20 37,8900 CHF 35,1082 CHF
50 36,6000 CHF 33,9129 CHF
100 35,3100 CHF 32,7176 CHF
250 34,0100 CHF 31,5131 CHF
500 32,7200 CHF 30,3178 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 41,7600 CHF 38,6941 CHF
5 40,4700 CHF 37,4988 CHF
10 39,1800 CHF 36,3035 CHF
20 37,8900 CHF 35,1082 CHF
50 36,6000 CHF 33,9129 CHF
100 35,3100 CHF 32,7176 CHF
250 34,0100 CHF 31,5131 CHF
500 32,7200 CHF 30,3178 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 41,7600 CHF 38,6941 CHF
5 40,4700 CHF 37,4988 CHF
10 39,1800 CHF 36,3035 CHF
20 37,8900 CHF 35,1082 CHF
50 36,6000 CHF 33,9129 CHF
100 35,3100 CHF 32,7176 CHF
250 34,0100 CHF 31,5131 CHF
500 32,7200 CHF 30,3178 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 41,7600 CHF 38,6941 CHF
5 40,4700 CHF 37,4988 CHF
10 39,1800 CHF 36,3035 CHF
20 37,8900 CHF 35,1082 CHF
50 36,6000 CHF 33,9129 CHF
100 35,3100 CHF 32,7176 CHF
250 34,0100 CHF 31,5131 CHF
500 32,7200 CHF 30,3178 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 41,7600 CHF 38,6941 CHF
5 40,4700 CHF 37,4988 CHF
10 39,1800 CHF 36,3035 CHF
20 37,8900 CHF 35,1082 CHF
50 36,6000 CHF 33,9129 CHF
100 35,3100 CHF 32,7176 CHF
250 34,0100 CHF 31,5131 CHF
500 32,7200 CHF 30,3178 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 41,7600 CHF 38,6941 CHF
5 40,4700 CHF 37,4988 CHF
10 39,1800 CHF 36,3035 CHF
20 37,8900 CHF 35,1082 CHF
50 36,6000 CHF 33,9129 CHF
100 35,3100 CHF 32,7176 CHF
250 34,0100 CHF 31,5131 CHF
500 32,7200 CHF 30,3178 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 41,7600 CHF 38,6941 CHF
5 40,4700 CHF 37,4988 CHF
10 39,1800 CHF 36,3035 CHF
20 37,8900 CHF 35,1082 CHF
50 36,6000 CHF 33,9129 CHF
100 35,3100 CHF 32,7176 CHF
250 34,0100 CHF 31,5131 CHF
500 32,7200 CHF 30,3178 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 41,7600 CHF 38,6941 CHF
5 40,4700 CHF 37,4988 CHF
10 39,1800 CHF 36,3035 CHF
20 37,8900 CHF 35,1082 CHF
50 36,6000 CHF 33,9129 CHF
100 35,3100 CHF 32,7176 CHF
250 34,0100 CHF 31,5131 CHF
500 32,7200 CHF 30,3178 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 41,7600 CHF 38,6941 CHF
5 40,4700 CHF 37,4988 CHF
10 39,1800 CHF 36,3035 CHF
20 37,8900 CHF 35,1082 CHF
50 36,6000 CHF 33,9129 CHF
100 35,3100 CHF 32,7176 CHF
250 34,0100 CHF 31,5131 CHF
500 32,7200 CHF 30,3178 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 41,7600 CHF 38,6941 CHF
5 40,4700 CHF 37,4988 CHF
10 39,1800 CHF 36,3035 CHF
20 37,8900 CHF 35,1082 CHF
50 36,6000 CHF 33,9129 CHF
100 35,3100 CHF 32,7176 CHF
250 34,0100 CHF 31,5131 CHF
500 32,7200 CHF 30,3178 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 41,7600 CHF 38,6941 CHF
5 40,4700 CHF 37,4988 CHF
10 39,1800 CHF 36,3035 CHF
20 37,8900 CHF 35,1082 CHF
50 36,6000 CHF 33,9129 CHF
100 35,3100 CHF 32,7176 CHF
250 34,0100 CHF 31,5131 CHF
500 32,7200 CHF 30,3178 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 41,7600 CHF 38,6941 CHF
5 40,4700 CHF 37,4988 CHF
10 39,1800 CHF 36,3035 CHF
20 37,8900 CHF 35,1082 CHF
50 36,6000 CHF 33,9129 CHF
100 35,3100 CHF 32,7176 CHF
250 34,0100 CHF 31,5131 CHF
500 32,7200 CHF 30,3178 CHF
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 229,3360 CHF
5 222,2510 CHF
10 215,1551 CHF
20 208,0592 CHF
50 200,9633 CHF
100 193,8783 CHF
250 186,7824 CHF
500 179,6865 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 229,3360 CHF
5 222,2510 CHF
10 215,1551 CHF
20 208,0592 CHF
50 200,9633 CHF
100 193,8783 CHF
250 186,7824 CHF
500 179,6865 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 229,3360 CHF
5 222,2510 CHF
10 215,1551 CHF
20 208,0592 CHF
50 200,9633 CHF
100 193,8783 CHF
250 186,7824 CHF
500 179,6865 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 229,3360 CHF
5 222,2510 CHF
10 215,1551 CHF
20 208,0592 CHF
50 200,9633 CHF
100 193,8783 CHF
250 186,7824 CHF
500 179,6865 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 229,3360 CHF
5 222,2510 CHF
10 215,1551 CHF
20 208,0592 CHF
50 200,9633 CHF
100 193,8783 CHF
250 186,7824 CHF
500 179,6865 CHF

Transportcontainer inkl. Thekenplatte

Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 422,9200 CHF 414,8845 CHF
5 409,8400 CHF 402,0530 CHF
10 396,7600 CHF 389,2216 CHF
20 383,6800 CHF 376,3901 CHF
50 370,6000 CHF 363,5586 CHF
100 357,5200 CHF 350,7271 CHF
250 344,4400 CHF 337,8956 CHF
500 331,3600 CHF 325,0642 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 422,9200 CHF 414,8845 CHF
5 409,8400 CHF 402,0530 CHF
10 396,7600 CHF 389,2216 CHF
20 383,6800 CHF 376,3901 CHF
50 370,6000 CHF 363,5586 CHF
100 357,5200 CHF 350,7271 CHF
250 344,4400 CHF 337,8956 CHF
500 331,3600 CHF 325,0642 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 422,9200 CHF 414,8845 CHF
5 409,8400 CHF 402,0530 CHF
10 396,7600 CHF 389,2216 CHF
20 383,6800 CHF 376,3901 CHF
50 370,6000 CHF 363,5586 CHF
100 357,5200 CHF 350,7271 CHF
250 344,4400 CHF 337,8956 CHF
500 331,3600 CHF 325,0642 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 369,0000 CHF 361,9901 CHF
5 357,5900 CHF 350,7968 CHF
10 346,1700 CHF 339,5938 CHF
20 334,7600 CHF 328,4005 CHF
50 323,3500 CHF 317,2073 CHF
100 311,9400 CHF 306,0140 CHF
250 300,5200 CHF 294,8110 CHF
500 289,1100 CHF 283,6177 CHF

Druck Transportcontainer

Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 104,6700 CHF 102,6823 CHF
5 101,4400 CHF 99,5137 CHF
10 98,2000 CHF 96,3352 CHF
20 94,9600 CHF 93,1567 CHF
50 91,7200 CHF 89,9782 CHF
100 88,4900 CHF 86,8096 CHF
250 85,2500 CHF 83,6311 CHF
500 82,0100 CHF 80,4526 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 102,5690 CHF
5 99,3971 CHF
10 96,2252 CHF
20 93,0533 CHF
50 89,8814 CHF
100 86,7095 CHF
250 83,5376 CHF
500 80,3657 CHF

Gestell Halbrundtheke

Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 229,3360 CHF
5 222,2510 CHF
10 215,1551 CHF
20 208,0592 CHF
50 200,9633 CHF
100 193,8783 CHF
250 186,7824 CHF
500 179,6865 CHF

Druck Halbrundtheke

Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 288,1197 CHF
5 279,2035 CHF
10 270,2982 CHF
20 261,3820 CHF
50 252,4767 CHF
100 243,5605 CHF
250 234,6552 CHF
500 225,7390 CHF
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 138,2992 CHF
5 134,0155 CHF
10 129,7427 CHF
20 125,4590 CHF
50 121,1862 CHF
100 116,9134 CHF
250 112,6297 CHF
500 108,3569 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 138,2992 CHF
5 134,0155 CHF
10 129,7427 CHF
20 125,4590 CHF
50 121,1862 CHF
100 116,9134 CHF
250 112,6297 CHF
500 108,3569 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 82,9817 CHF
5 80,4093 CHF
10 77,8478 CHF
20 75,2754 CHF
50 72,7139 CHF
100 70,1415 CHF
250 67,5800 CHF
500 65,0076 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 138,2992 CHF
5 134,0155 CHF
10 129,7427 CHF
20 125,4590 CHF
50 121,1862 CHF
100 116,9134 CHF
250 112,6297 CHF
500 108,3569 CHF

Zwischenböden Halbrundtheke

Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 116,4011 CHF
5 112,7932 CHF
10 109,1962 CHF
20 105,5992 CHF
50 102,0022 CHF
100 98,3943 CHF
250 94,7973 CHF
500 91,2003 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 116,4011 CHF
5 112,7932 CHF
10 109,1962 CHF
20 105,5992 CHF
50 102,0022 CHF
100 98,3943 CHF
250 94,7973 CHF
500 91,2003 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 116,4011 CHF
5 112,7932 CHF
10 109,1962 CHF
20 105,5992 CHF
50 102,0022 CHF
100 98,3943 CHF
250 94,7973 CHF
500 91,2003 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF
3 81,8263 CHF
5 79,2975 CHF
10 76,7578 CHF
20 74,2290 CHF
50 71,7002 CHF
100 69,1714 CHF
250 66,6426 CHF
500 64,1138 CHF
Gesamtbetrag --
inkl. MwSt. --
zzgl. Versand gemäß Auswahl
Standard:
Bis ---
Express:
Bis ---
Super Express:
Bis ---
Gesamtbetrag --
inkl. MwSt. --
zzgl. Versand gemäß Auswahl
Standard:
Bis ---
Express:
Bis ---
Super Express:
Bis ---

Andruck verkleinert

Details / Bilder ausblenden
Gesamtbetrag --
inkl. MwSt. --
zzgl. Versand gemäß Auswahl

Messestand Roll-Up Modular U7 Form - flexibel und schnell ohne Werkzeug aufbauen, bequem im PKW / Van transportieren.

 • 1x Alu-Roll Kassette B 100 x H 200cm
 • 8x Alu-Roll Kassette B 200 x H 200cm
 • 10x Alu Teleskop Standpfosten 200cm
 • 10x Tellerfüße Ø 40,5cm
 • inkl. brillanter 4-farb Digitaldruck
 • Ferrari Plane 340g/m² (Premiumqualität curling frei)
 • inkl. Transporttasche gepolstert
 • Optional: LED Strahler
 • Optional: Menü-Prospekthalter
 • Optional: Transportcontainer
 • Optional: Stehtisch & Husse
 • Optional: Barhocker
 • Optional: Halbrundtheke

Größe (BxH)
1020 x 200 x 466cm

Gewicht

Packmaß

Druckdaten: Sie haben noch keine Druckdaten oder benötigen Hilfe bei der Erstellung, nutzen Sie unsere Grafikdienstleistungen im Service Tab des Artikels. mehr Info

Datenübermittlung: Senden Sie die Druckdaten über den Warenkorb, im Benutzerkonto (bis 500 MB) , per Mail (bis 20 MB) oder über displayhersteller.wetransfer.com (bis 2 GB)

Datenformate: PDF, JPG, TIF, mehr Info

Technische Daten
Breite (cm) 10200
Höhe (cm) 200
Tiefe (cm) 466
Stellfläche (cm) 10200 x 466
Material System Aluminium eloxiert
Farbe System Alu silber
Material Druck Ferrari Plane 340g/m² (Premiumqualität curling frei)
B1 zertifiziert (schwer entflammbar) ja
Druckverfahren 4-farb Digitaldruck
Drucktechnologie 9 Farben Tintensystem für größeren Farbraum
Zubehör Transporttaschen gepolstert
Lieferumfang 1 1x Alu-Roll Kassette B 100 x H 200cm
Lieferumfang 2 8x Alu-Roll Kassette B 200 x H 200cm
Personen für Auf- / Abbau 1
Aufbauzeit (min) 20-30
Transport PKW / Van
Passend dazu

Ähnliche Artikel

Suchmaschine unterstützt von ElasticSuite