Messestand Roll-Up Modular U7 Form

4,7/5 - allg. Bewertungen: 713
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 5 261,7600 CHF 5 218,9366 CHF
5 5 099,0200 CHF 5 057,5211 CHF
10 4 936,2900 CHF 4 896,1155 CHF
20 4 773,5500 CHF 4 734,7000 CHF
50 4 610,8200 CHF 4 573,2944 CHF
100 4 448,0800 CHF 4 411,8789 CHF
250 4 285,3500 CHF 4 250,4733 CHF
500 4 122,6100 CHF 4 089,0577 CHF
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 66,3900 CHF 65,8512 CHF
5 64,3300 CHF 63,8079 CHF
10 62,2800 CHF 61,7745 CHF
20 60,2300 CHF 59,7412 CHF
50 58,1700 CHF 57,6979 CHF
100 56,1200 CHF 55,6645 CHF
250 54,0700 CHF 53,6312 CHF
500 52,0100 CHF 51,5879 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 66,3900 CHF 65,8512 CHF
5 64,3300 CHF 63,8079 CHF
10 62,2800 CHF 61,7745 CHF
20 60,2300 CHF 59,7412 CHF
50 58,1700 CHF 57,6979 CHF
100 56,1200 CHF 55,6645 CHF
250 54,0700 CHF 53,6312 CHF
500 52,0100 CHF 51,5879 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 66,3900 CHF 65,8512 CHF
5 64,3300 CHF 63,8079 CHF
10 62,2800 CHF 61,7745 CHF
20 60,2300 CHF 59,7412 CHF
50 58,1700 CHF 57,6979 CHF
100 56,1200 CHF 55,6645 CHF
250 54,0700 CHF 53,6312 CHF
500 52,0100 CHF 51,5879 CHF
Menü-Prospekthalter Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 85,6300 CHF 84,9373 CHF
5 82,9800 CHF 82,3087 CHF
10 80,3300 CHF 79,6801 CHF
20 77,6800 CHF 77,0516 CHF
50 75,0300 CHF 74,4230 CHF
100 72,3900 CHF 71,8044 CHF
250 69,7400 CHF 69,1758 CHF
500 67,0900 CHF 66,5472 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 95,2500 CHF 94,4707 CHF
5 92,3000 CHF 91,5448 CHF
10 89,3600 CHF 88,6289 CHF
20 86,4100 CHF 85,7030 CHF
50 83,4700 CHF 82,7871 CHF
100 80,5200 CHF 79,8612 CHF
250 77,5700 CHF 76,9353 CHF
500 74,6300 CHF 74,0194 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 95,2500 CHF 94,4707 CHF
5 92,3000 CHF 91,5448 CHF
10 89,3600 CHF 88,6289 CHF
20 86,4100 CHF 85,7030 CHF
50 83,4700 CHF 82,7871 CHF
100 80,5200 CHF 79,8612 CHF
250 77,5700 CHF 76,9353 CHF
500 74,6300 CHF 74,0194 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 138,5400 CHF 137,4144 CHF
5 134,2600 CHF 133,1691 CHF
10 129,9700 CHF 128,9140 CHF
20 125,6900 CHF 124,6688 CHF
50 121,4000 CHF 120,4136 CHF
100 117,1200 CHF 116,1684 CHF
250 112,8300 CHF 111,9133 CHF
500 108,5500 CHF 107,6680 CHF
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 66,3900 CHF 65,8512 CHF
5 64,3300 CHF 63,8079 CHF
10 62,2800 CHF 61,7745 CHF
20 60,2300 CHF 59,7412 CHF
50 58,1700 CHF 57,6979 CHF
100 56,1200 CHF 55,6645 CHF
250 54,0700 CHF 53,6312 CHF
500 52,0100 CHF 51,5879 CHF
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 38,0000 CHF 37,6922 CHF
5 36,8300 CHF 36,5316 CHF
10 35,6500 CHF 35,3612 CHF
20 34,4800 CHF 34,2007 CHF
50 33,3000 CHF 33,0302 CHF
100 32,1300 CHF 31,8697 CHF
250 30,9500 CHF 30,6993 CHF
500 29,7800 CHF 29,5387 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 38,0000 CHF 37,6922 CHF
5 36,8300 CHF 36,5316 CHF
10 35,6500 CHF 35,3612 CHF
20 34,4800 CHF 34,2007 CHF
50 33,3000 CHF 33,0302 CHF
100 32,1300 CHF 31,8697 CHF
250 30,9500 CHF 30,6993 CHF
500 29,7800 CHF 29,5387 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 38,0000 CHF 37,6922 CHF
5 36,8300 CHF 36,5316 CHF
10 35,6500 CHF 35,3612 CHF
20 34,4800 CHF 34,2007 CHF
50 33,3000 CHF 33,0302 CHF
100 32,1300 CHF 31,8697 CHF
250 30,9500 CHF 30,6993 CHF
500 29,7800 CHF 29,5387 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 38,0000 CHF 37,6922 CHF
5 36,8300 CHF 36,5316 CHF
10 35,6500 CHF 35,3612 CHF
20 34,4800 CHF 34,2007 CHF
50 33,3000 CHF 33,0302 CHF
100 32,1300 CHF 31,8697 CHF
250 30,9500 CHF 30,6993 CHF
500 29,7800 CHF 29,5387 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 38,0000 CHF 37,6922 CHF
5 36,8300 CHF 36,5316 CHF
10 35,6500 CHF 35,3612 CHF
20 34,4800 CHF 34,2007 CHF
50 33,3000 CHF 33,0302 CHF
100 32,1300 CHF 31,8697 CHF
250 30,9500 CHF 30,6993 CHF
500 29,7800 CHF 29,5387 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 38,0000 CHF 37,6922 CHF
5 36,8300 CHF 36,5316 CHF
10 35,6500 CHF 35,3612 CHF
20 34,4800 CHF 34,2007 CHF
50 33,3000 CHF 33,0302 CHF
100 32,1300 CHF 31,8697 CHF
250 30,9500 CHF 30,6993 CHF
500 29,7800 CHF 29,5387 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 38,0000 CHF 37,6922 CHF
5 36,8300 CHF 36,5316 CHF
10 35,6500 CHF 35,3612 CHF
20 34,4800 CHF 34,2007 CHF
50 33,3000 CHF 33,0302 CHF
100 32,1300 CHF 31,8697 CHF
250 30,9500 CHF 30,6993 CHF
500 29,7800 CHF 29,5387 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 38,0000 CHF 37,6922 CHF
5 36,8300 CHF 36,5316 CHF
10 35,6500 CHF 35,3612 CHF
20 34,4800 CHF 34,2007 CHF
50 33,3000 CHF 33,0302 CHF
100 32,1300 CHF 31,8697 CHF
250 30,9500 CHF 30,6993 CHF
500 29,7800 CHF 29,5387 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 38,0000 CHF 37,6922 CHF
5 36,8300 CHF 36,5316 CHF
10 35,6500 CHF 35,3612 CHF
20 34,4800 CHF 34,2007 CHF
50 33,3000 CHF 33,0302 CHF
100 32,1300 CHF 31,8697 CHF
250 30,9500 CHF 30,6993 CHF
500 29,7800 CHF 29,5387 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 38,0000 CHF 37,6922 CHF
5 36,8300 CHF 36,5316 CHF
10 35,6500 CHF 35,3612 CHF
20 34,4800 CHF 34,2007 CHF
50 33,3000 CHF 33,0302 CHF
100 32,1300 CHF 31,8697 CHF
250 30,9500 CHF 30,6993 CHF
500 29,7800 CHF 29,5387 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 38,0000 CHF 37,6922 CHF
5 36,8300 CHF 36,5316 CHF
10 35,6500 CHF 35,3612 CHF
20 34,4800 CHF 34,2007 CHF
50 33,3000 CHF 33,0302 CHF
100 32,1300 CHF 31,8697 CHF
250 30,9500 CHF 30,6993 CHF
500 29,7800 CHF 29,5387 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 38,0000 CHF 37,6922 CHF
5 36,8300 CHF 36,5316 CHF
10 35,6500 CHF 35,3612 CHF
20 34,4800 CHF 34,2007 CHF
50 33,3000 CHF 33,0302 CHF
100 32,1300 CHF 31,8697 CHF
250 30,9500 CHF 30,6993 CHF
500 29,7800 CHF 29,5387 CHF
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 191,4600 CHF 189,9014 CHF
5 185,5400 CHF 184,0296 CHF
10 179,6200 CHF 178,1578 CHF
20 173,6900 CHF 172,2760 CHF
50 167,7700 CHF 166,4042 CHF
100 161,8500 CHF 160,5324 CHF
250 155,9300 CHF 154,6606 CHF
500 150,0100 CHF 148,7888 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 191,4600 CHF 189,9014 CHF
5 185,5400 CHF 184,0296 CHF
10 179,6200 CHF 178,1578 CHF
20 173,6900 CHF 172,2760 CHF
50 167,7700 CHF 166,4042 CHF
100 161,8500 CHF 160,5324 CHF
250 155,9300 CHF 154,6606 CHF
500 150,0100 CHF 148,7888 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 191,4600 CHF 189,9014 CHF
5 185,5400 CHF 184,0296 CHF
10 179,6200 CHF 178,1578 CHF
20 173,6900 CHF 172,2760 CHF
50 167,7700 CHF 166,4042 CHF
100 161,8500 CHF 160,5324 CHF
250 155,9300 CHF 154,6606 CHF
500 150,0100 CHF 148,7888 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 191,4600 CHF 189,9014 CHF
5 185,5400 CHF 184,0296 CHF
10 179,6200 CHF 178,1578 CHF
20 173,6900 CHF 172,2760 CHF
50 167,7700 CHF 166,4042 CHF
100 161,8500 CHF 160,5324 CHF
250 155,9300 CHF 154,6606 CHF
500 150,0100 CHF 148,7888 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 191,4600 CHF 189,9014 CHF
5 185,5400 CHF 184,0296 CHF
10 179,6200 CHF 178,1578 CHF
20 173,6900 CHF 172,2760 CHF
50 167,7700 CHF 166,4042 CHF
100 161,8500 CHF 160,5324 CHF
250 155,9300 CHF 154,6606 CHF
500 150,0100 CHF 148,7888 CHF
Transportcontainer inkl. Thekenplatte Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 384,8400 CHF 324,4490 CHF
5 372,9400 CHF 314,4164 CHF
10 361,0400 CHF 304,3838 CHF
20 349,1400 CHF 294,3512 CHF
50 337,2300 CHF 284,3102 CHF
100 325,3300 CHF 274,2776 CHF
250 313,4300 CHF 264,2450 CHF
500 301,5300 CHF 254,2124 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 384,8400 CHF 324,4490 CHF
5 372,9400 CHF 314,4164 CHF
10 361,0400 CHF 304,3838 CHF
20 349,1400 CHF 294,3512 CHF
50 337,2300 CHF 284,3102 CHF
100 325,3300 CHF 274,2776 CHF
250 313,4300 CHF 264,2450 CHF
500 301,5300 CHF 254,2124 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 384,8400 CHF 324,4490 CHF
5 372,9400 CHF 314,4164 CHF
10 361,0400 CHF 304,3838 CHF
20 349,1400 CHF 294,3512 CHF
50 337,2300 CHF 284,3102 CHF
100 325,3300 CHF 274,2776 CHF
250 313,4300 CHF 264,2450 CHF
500 301,5300 CHF 254,2124 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 335,7800 CHF 333,0476 CHF
5 325,3900 CHF 322,7421 CHF
10 315,0100 CHF 312,4466 CHF
20 304,6200 CHF 302,1411 CHF
50 294,2400 CHF 291,8456 CHF
100 283,8500 CHF 281,5402 CHF
250 273,4700 CHF 271,2446 CHF
500 263,0800 CHF 260,9392 CHF
Druck Transportcontainer Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 95,2500 CHF 80,2986 CHF
5 92,3000 CHF 77,8117 CHF
10 89,3600 CHF 75,3332 CHF
20 86,4100 CHF 72,8462 CHF
50 83,4700 CHF 70,3677 CHF
100 80,5200 CHF 67,8808 CHF
250 77,5700 CHF 65,3939 CHF
500 74,6300 CHF 62,9154 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 85,6300 CHF 84,9373 CHF
5 82,9800 CHF 82,3087 CHF
10 80,3300 CHF 79,6801 CHF
20 77,6800 CHF 77,0516 CHF
50 75,0300 CHF 74,4230 CHF
100 72,3900 CHF 71,8044 CHF
250 69,7400 CHF 69,1758 CHF
500 67,0900 CHF 66,5472 CHF
Gestell Halbrundtheke Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 191,4600 CHF 161,4133 CHF
5 185,5400 CHF 156,4223 CHF
10 179,6200 CHF 151,4314 CHF
20 173,6900 CHF 146,4320 CHF
50 167,7700 CHF 141,4411 CHF
100 161,8500 CHF 136,4501 CHF
250 155,9300 CHF 131,4592 CHF
500 150,0100 CHF 126,4682 CHF
Druck Halbrundtheke Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 240,5300 CHF 238,5769 CHF
5 233,0900 CHF 231,1973 CHF
10 225,6500 CHF 223,8177 CHF
20 218,2100 CHF 216,4381 CHF
50 210,7700 CHF 209,0585 CHF
100 203,3300 CHF 201,6790 CHF
250 195,8900 CHF 194,2994 CHF
500 188,4500 CHF 186,9198 CHF
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 115,4500 CHF 97,3340 CHF
5 111,8800 CHF 94,3242 CHF
10 108,3100 CHF 91,3144 CHF
20 104,7400 CHF 88,3045 CHF
50 101,1700 CHF 85,2947 CHF
100 97,6000 CHF 82,2849 CHF
250 94,0300 CHF 79,2751 CHF
500 90,4600 CHF 76,2653 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 115,4500 CHF 97,3340 CHF
5 111,8800 CHF 94,3242 CHF
10 108,3100 CHF 91,3144 CHF
20 104,7400 CHF 88,3045 CHF
50 101,1700 CHF 85,2947 CHF
100 97,6000 CHF 82,2849 CHF
250 94,0300 CHF 79,2751 CHF
500 90,4600 CHF 76,2653 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 69,2700 CHF 58,3985 CHF
5 67,1300 CHF 56,5943 CHF
10 64,9900 CHF 54,7902 CHF
20 62,8400 CHF 52,9776 CHF
50 60,7000 CHF 51,1735 CHF
100 58,5600 CHF 49,3693 CHF
250 56,4200 CHF 47,5652 CHF
500 54,2700 CHF 45,7526 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 115,4500 CHF 97,3340 CHF
5 111,8800 CHF 94,3242 CHF
10 108,3100 CHF 91,3144 CHF
20 104,7400 CHF 88,3045 CHF
50 101,1700 CHF 85,2947 CHF
100 97,6000 CHF 82,2849 CHF
250 94,0300 CHF 79,2751 CHF
500 90,4600 CHF 76,2653 CHF
Zwischenböden Halbrundtheke Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 97,1700 CHF 81,9210 CHF
5 94,1700 CHF 79,3918 CHF
10 91,1600 CHF 76,8542 CHF
20 88,1600 CHF 74,3250 CHF
50 85,1500 CHF 71,7874 CHF
100 82,1500 CHF 69,2581 CHF
250 79,1400 CHF 66,7205 CHF
500 76,1400 CHF 64,1913 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 97,1700 CHF 81,9210 CHF
5 94,1700 CHF 79,3918 CHF
10 91,1600 CHF 76,8542 CHF
20 88,1600 CHF 74,3250 CHF
50 85,1500 CHF 71,7874 CHF
100 82,1500 CHF 69,2581 CHF
250 79,1400 CHF 66,7205 CHF
500 76,1400 CHF 64,1913 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 97,1700 CHF 81,9210 CHF
5 94,1700 CHF 79,3918 CHF
10 91,1600 CHF 76,8542 CHF
20 88,1600 CHF 74,3250 CHF
50 85,1500 CHF 71,7874 CHF
100 82,1500 CHF 69,2581 CHF
250 79,1400 CHF 66,7205 CHF
500 76,1400 CHF 64,1913 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 68,3100 CHF 57,5921 CHF
5 66,2000 CHF 55,8131 CHF
10 64,0800 CHF 54,0258 CHF
20 61,9700 CHF 52,2468 CHF
50 59,8600 CHF 50,4679 CHF
Gesamtbetrag --
inkl. MwSt. --
zzgl. Versand gemäß Auswahl
Standard:
Bis ---
Express:
Bis ---
Gesamtbetrag --
inkl. MwSt. --
zzgl. Versand gemäß Auswahl
Standard:
Bis ---
Express:
Bis ---
Andruck verkleinert Details / Bilder ausblenden
Gesamtbetrag --
inkl. MwSt. --
zzgl. Versand gemäß Auswahl

ab 5.380,35 CHF

Messestand Roll-Up Modular U7 Form - flexibel und schnell ohne Werkzeug aufbauen, bequem im PKW / Van transportieren.

 • 1x Alu-Roll Kassette B 100 x H 200cm
 • 8x Alu-Roll Kassette B 200 x H 200cm
 • 10x Alu Teleskop Standpfosten 200cm
 • 10x Tellerfüße Ø 40,5cm
 • inkl. brillanter 4-farb Digitaldruck
 • Ferrari Plane 340g/m² (Premiumqualität curling frei)
 • inkl. Transporttasche gepolstert
 • Optional: LED Strahler
 • Optional: Menü-Prospekthalter
 • Optional: Transportcontainer
 • Optional: Stehtisch & Husse
 • Optional: Barhocker
 • Optional: Halbrundtheke

Größe (BxH)
1020 x 200 x 466cm

Gewicht

Packmaß

Druckdaten: Sie haben noch keine Druckdaten oder benötigen Hilfe bei der Erstellung, nutzen Sie unsere Grafikdienstleistungen im Service Tab des Artikels. mehr Info

Datenübermittlung: Senden Sie die Druckdaten über den Warenkorb, im Benutzerkonto (bis 500 MB) , per Mail (bis 20 MB) oder über displayhersteller.wetransfer.com (bis 2 GB)

Datenformate: PDF, JPG, TIF, mehr Info

Technische Daten
Breite (cm) 1020
Höhe (cm) 200
Tiefe (cm) 466
Stellfläche (cm) 10200 x 466
Material System Aluminium eloxiert
Farbe System Alu silber
Material Druck Ferrari Plane 340g/m² (Premiumqualität curling frei)
Brandschutzzertifikate ja
Druckverfahren 4-farb Digitaldruck
Drucktechnologie 9 Farben Tintensystem für größeren Farbraum
Zubehör Transporttaschen gepolstert
Lieferumfang 1 1x Alu-Roll Kassette B 100 x H 200cm
Lieferumfang 2 8x Alu-Roll Kassette B 200 x H 200cm
Personen für Auf- / Abbau 1
Aufbauzeit (min) 20-30
Transport PKW / Van
Persönliche Beratung
Julia Nachtrab
Julia
Nachtrab
Peri Alica
Peri
Alica-Umur
Penelope Kohlbauer
Penelope
Kohlbauer
0800-393932
Ihre Einkaufsvorteile
 • Persönliche Beratung
 • Kompetenz & Erfahrung seit 1998
 • Direkter Hersteller für viele Produkte
 • Sicherer Online Einkauf
 • Best-Preis-Garantie
Passend dazu

Ähnliche Artikel

Persönliche Beratung
Chat