Messestand Roll-Up Modular U7 Form

4,7/5 - allg. Bewertungen: 679
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 3 668,9900 CHF 3 470,3196 CHF
5 3 555,5100 CHF 3 362,9843 CHF
10 3 442,0400 CHF 3 255,6586 CHF
20 3 328,5700 CHF 3 148,3328 CHF
50 3 215,0900 CHF 3 040,9976 CHF
100 3 101,6200 CHF 2 933,6718 CHF
250 2 988,1500 CHF 2 826,3460 CHF
500 2 874,6700 CHF 2 719,0108 CHF
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 63,3100 CHF 59,8784 CHF
5 61,3500 CHF 58,0247 CHF
10 59,3900 CHF 56,1709 CHF
20 57,4300 CHF 54,3171 CHF
50 55,4700 CHF 52,4634 CHF
100 53,5200 CHF 50,6191 CHF
250 51,5600 CHF 48,7653 CHF
500 49,6000 CHF 46,9115 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 63,3100 CHF 59,8784 CHF
5 61,3500 CHF 58,0247 CHF
10 59,3900 CHF 56,1709 CHF
20 57,4300 CHF 54,3171 CHF
50 55,4700 CHF 52,4634 CHF
100 53,5200 CHF 50,6191 CHF
250 51,5600 CHF 48,7653 CHF
500 49,6000 CHF 46,9115 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 63,3100 CHF 59,8784 CHF
5 61,3500 CHF 58,0247 CHF
10 59,3900 CHF 56,1709 CHF
20 57,4300 CHF 54,3171 CHF
50 55,4700 CHF 52,4634 CHF
100 53,5200 CHF 50,6191 CHF
250 51,5600 CHF 48,7653 CHF
500 49,6000 CHF 46,9115 CHF
Menü-Prospekthalter Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 81,6600 CHF 77,2375 CHF
5 79,1300 CHF 74,8445 CHF
10 76,6000 CHF 72,4516 CHF
20 74,0800 CHF 70,0680 CHF
50 71,5500 CHF 67,6750 CHF
100 69,0300 CHF 65,2915 CHF
250 66,5000 CHF 62,8985 CHF
500 63,9800 CHF 60,5150 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 90,8300 CHF 85,9123 CHF
5 88,0200 CHF 83,2545 CHF
10 85,2100 CHF 80,5966 CHF
20 82,4000 CHF 77,9387 CHF
50 79,5900 CHF 75,2809 CHF
100 76,7800 CHF 72,6230 CHF
250 73,9800 CHF 69,9746 CHF
500 71,1700 CHF 67,3168 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 90,8300 CHF 85,9123 CHF
5 88,0200 CHF 83,2545 CHF
10 85,2100 CHF 80,5966 CHF
20 82,4000 CHF 77,9387 CHF
50 79,5900 CHF 75,2809 CHF
100 76,7800 CHF 72,6230 CHF
250 73,9800 CHF 69,9746 CHF
500 71,1700 CHF 67,3168 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 132,1200 CHF 124,9635 CHF
5 128,0300 CHF 121,0950 CHF
10 123,9400 CHF 117,2266 CHF
20 119,8600 CHF 113,3676 CHF
50 115,7700 CHF 109,4991 CHF
100 111,6900 CHF 105,6401 CHF
250 107,6000 CHF 101,7717 CHF
500 103,5100 CHF 97,9032 CHF
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 63,3100 CHF 59,8784 CHF
5 61,3500 CHF 58,0247 CHF
10 59,3900 CHF 56,1709 CHF
20 57,4300 CHF 54,3171 CHF
50 55,4700 CHF 52,4634 CHF
100 53,5200 CHF 50,6191 CHF
250 51,5600 CHF 48,7653 CHF
500 49,6000 CHF 46,9115 CHF
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 36,2400 CHF 34,2766 CHF
5 35,1200 CHF 33,2173 CHF
10 34,0000 CHF 32,1580 CHF
20 32,8800 CHF 31,0987 CHF
50 31,7600 CHF 30,0393 CHF
100 30,6400 CHF 28,9800 CHF
250 29,5200 CHF 27,9207 CHF
500 28,3900 CHF 26,8519 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 36,2400 CHF 34,2766 CHF
5 35,1200 CHF 33,2173 CHF
10 34,0000 CHF 32,1580 CHF
20 32,8800 CHF 31,0987 CHF
50 31,7600 CHF 30,0393 CHF
100 30,6400 CHF 28,9800 CHF
250 29,5200 CHF 27,9207 CHF
500 28,3900 CHF 26,8519 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 36,2400 CHF 34,2766 CHF
5 35,1200 CHF 33,2173 CHF
10 34,0000 CHF 32,1580 CHF
20 32,8800 CHF 31,0987 CHF
50 31,7600 CHF 30,0393 CHF
100 30,6400 CHF 28,9800 CHF
250 29,5200 CHF 27,9207 CHF
500 28,3900 CHF 26,8519 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 36,2400 CHF 34,2766 CHF
5 35,1200 CHF 33,2173 CHF
10 34,0000 CHF 32,1580 CHF
20 32,8800 CHF 31,0987 CHF
50 31,7600 CHF 30,0393 CHF
100 30,6400 CHF 28,9800 CHF
250 29,5200 CHF 27,9207 CHF
500 28,3900 CHF 26,8519 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 36,2400 CHF 34,2766 CHF
5 35,1200 CHF 33,2173 CHF
10 34,0000 CHF 32,1580 CHF
20 32,8800 CHF 31,0987 CHF
50 31,7600 CHF 30,0393 CHF
100 30,6400 CHF 28,9800 CHF
250 29,5200 CHF 27,9207 CHF
500 28,3900 CHF 26,8519 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 36,2400 CHF 34,2766 CHF
5 35,1200 CHF 33,2173 CHF
10 34,0000 CHF 32,1580 CHF
20 32,8800 CHF 31,0987 CHF
50 31,7600 CHF 30,0393 CHF
100 30,6400 CHF 28,9800 CHF
250 29,5200 CHF 27,9207 CHF
500 28,3900 CHF 26,8519 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 36,2400 CHF 34,2766 CHF
5 35,1200 CHF 33,2173 CHF
10 34,0000 CHF 32,1580 CHF
20 32,8800 CHF 31,0987 CHF
50 31,7600 CHF 30,0393 CHF
100 30,6400 CHF 28,9800 CHF
250 29,5200 CHF 27,9207 CHF
500 28,3900 CHF 26,8519 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 36,2400 CHF 34,2766 CHF
5 35,1200 CHF 33,2173 CHF
10 34,0000 CHF 32,1580 CHF
20 32,8800 CHF 31,0987 CHF
50 31,7600 CHF 30,0393 CHF
100 30,6400 CHF 28,9800 CHF
250 29,5200 CHF 27,9207 CHF
500 28,3900 CHF 26,8519 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 36,2400 CHF 34,2766 CHF
5 35,1200 CHF 33,2173 CHF
10 34,0000 CHF 32,1580 CHF
20 32,8800 CHF 31,0987 CHF
50 31,7600 CHF 30,0393 CHF
100 30,6400 CHF 28,9800 CHF
250 29,5200 CHF 27,9207 CHF
500 28,3900 CHF 26,8519 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 36,2400 CHF 34,2766 CHF
5 35,1200 CHF 33,2173 CHF
10 34,0000 CHF 32,1580 CHF
20 32,8800 CHF 31,0987 CHF
50 31,7600 CHF 30,0393 CHF
100 30,6400 CHF 28,9800 CHF
250 29,5200 CHF 27,9207 CHF
500 28,3900 CHF 26,8519 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 36,2400 CHF 34,2766 CHF
5 35,1200 CHF 33,2173 CHF
10 34,0000 CHF 32,1580 CHF
20 32,8800 CHF 31,0987 CHF
50 31,7600 CHF 30,0393 CHF
100 30,6400 CHF 28,9800 CHF
250 29,5200 CHF 27,9207 CHF
500 28,3900 CHF 26,8519 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 36,2400 CHF 34,2766 CHF
5 35,1200 CHF 33,2173 CHF
10 34,0000 CHF 32,1580 CHF
20 32,8800 CHF 31,0987 CHF
50 31,7600 CHF 30,0393 CHF
100 30,6400 CHF 28,9800 CHF
250 29,5200 CHF 27,9207 CHF
500 28,3900 CHF 26,8519 CHF
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 182,5800 CHF 172,6895 CHF
5 176,9300 CHF 167,3456 CHF
10 171,2800 CHF 162,0016 CHF
20 165,6400 CHF 156,6671 CHF
50 159,9900 CHF 151,3232 CHF
100 154,3400 CHF 145,9793 CHF
250 148,7000 CHF 140,6448 CHF
500 143,0500 CHF 135,3009 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 182,5800 CHF 172,6895 CHF
5 176,9300 CHF 167,3456 CHF
10 171,2800 CHF 162,0016 CHF
20 165,6400 CHF 156,6671 CHF
50 159,9900 CHF 151,3232 CHF
100 154,3400 CHF 145,9793 CHF
250 148,7000 CHF 140,6448 CHF
500 143,0500 CHF 135,3009 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 182,5800 CHF 172,6895 CHF
5 176,9300 CHF 167,3456 CHF
10 171,2800 CHF 162,0016 CHF
20 165,6400 CHF 156,6671 CHF
50 159,9900 CHF 151,3232 CHF
100 154,3400 CHF 145,9793 CHF
250 148,7000 CHF 140,6448 CHF
500 143,0500 CHF 135,3009 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 182,5800 CHF 172,6895 CHF
5 176,9300 CHF 167,3456 CHF
10 171,2800 CHF 162,0016 CHF
20 165,6400 CHF 156,6671 CHF
50 159,9900 CHF 151,3232 CHF
100 154,3400 CHF 145,9793 CHF
250 148,7000 CHF 140,6448 CHF
500 143,0500 CHF 135,3009 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 182,5800 CHF 172,6895 CHF
5 176,9300 CHF 167,3456 CHF
10 171,2800 CHF 162,0016 CHF
20 165,6400 CHF 156,6671 CHF
50 159,9900 CHF 151,3232 CHF
100 154,3400 CHF 145,9793 CHF
250 148,7000 CHF 140,6448 CHF
500 143,0500 CHF 135,3009 CHF
Transportcontainer inkl. Thekenplatte Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 366,9900 CHF 295,0508 CHF
5 355,6400 CHF 285,9257 CHF
10 344,2900 CHF 276,8006 CHF
20 332,9400 CHF 267,6754 CHF
50 321,5900 CHF 258,5503 CHF
100 310,2400 CHF 249,4252 CHF
250 298,8900 CHF 240,3001 CHF
500 287,5400 CHF 231,1750 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 366,9900 CHF 295,0508 CHF
5 355,6400 CHF 285,9257 CHF
10 344,2900 CHF 276,8006 CHF
20 332,9400 CHF 267,6754 CHF
50 321,5900 CHF 258,5503 CHF
100 310,2400 CHF 249,4252 CHF
250 298,8900 CHF 240,3001 CHF
500 287,5400 CHF 231,1750 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 366,9900 CHF 295,0508 CHF
5 355,6400 CHF 285,9257 CHF
10 344,2900 CHF 276,8006 CHF
20 332,9400 CHF 267,6754 CHF
50 321,5900 CHF 258,5503 CHF
100 310,2400 CHF 249,4252 CHF
250 298,8900 CHF 240,3001 CHF
500 287,5400 CHF 231,1750 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 320,2000 CHF 257,4353 CHF
5 310,3000 CHF 249,4759 CHF
10 300,3900 CHF 241,5084 CHF
20 290,4900 CHF 233,5490 CHF
50 280,5900 CHF 225,5895 CHF
100 270,6800 CHF 217,6221 CHF
250 260,7800 CHF 209,6626 CHF
500 250,8800 CHF 201,7032 CHF
Druck Transportcontainer Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 90,8300 CHF 73,0218 CHF
5 88,0200 CHF 70,7627 CHF
10 85,2100 CHF 68,5037 CHF
20 82,4000 CHF 66,2446 CHF
50 79,5900 CHF 63,9855 CHF
100 76,7800 CHF 61,7265 CHF
250 73,9800 CHF 59,4754 CHF
500 71,1700 CHF 57,2164 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 81,6600 CHF 77,2375 CHF
5 79,1300 CHF 74,8445 CHF
10 76,6000 CHF 72,4516 CHF
20 74,0800 CHF 70,0680 CHF
50 71,5500 CHF 67,6750 CHF
100 69,0300 CHF 65,2915 CHF
250 66,5000 CHF 62,8985 CHF
500 63,9800 CHF 60,5150 CHF
Gestell Halbrundtheke Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 182,5800 CHF 155,4224 CHF
5 176,9300 CHF 150,6128 CHF
10 171,2800 CHF 145,8032 CHF
20 165,6400 CHF 141,0021 CHF
50 159,9900 CHF 136,1925 CHF
100 154,3400 CHF 131,3829 CHF
250 148,7000 CHF 126,5818 CHF
500 143,0500 CHF 121,7722 CHF
Druck Halbrundtheke Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 229,3700 CHF 216,9473 CHF
5 222,2800 CHF 210,2413 CHF
10 215,1800 CHF 203,5259 CHF
20 208,0900 CHF 196,8198 CHF
50 200,9900 CHF 190,1044 CHF
100 193,9000 CHF 183,3984 CHF
250 186,8100 CHF 176,6924 CHF
500 179,7100 CHF 169,9769 CHF
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 110,1000 CHF 93,7226 CHF
5 106,6900 CHF 90,8199 CHF
10 103,2900 CHF 87,9256 CHF
20 99,8800 CHF 85,0229 CHF
50 96,4800 CHF 82,1286 CHF
100 93,0700 CHF 79,2258 CHF
250 89,6700 CHF 76,3316 CHF
500 86,2600 CHF 73,4288 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 110,1000 CHF 93,7226 CHF
5 106,6900 CHF 90,8199 CHF
10 103,2900 CHF 87,9256 CHF
20 99,8800 CHF 85,0229 CHF
50 96,4800 CHF 82,1286 CHF
100 93,0700 CHF 79,2258 CHF
250 89,6700 CHF 76,3316 CHF
500 86,2600 CHF 73,4288 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 66,0600 CHF 56,2336 CHF
5 64,0200 CHF 54,4970 CHF
10 61,9700 CHF 52,7520 CHF
20 59,9300 CHF 51,0154 CHF
50 57,8900 CHF 49,2789 CHF
100 55,8400 CHF 47,5338 CHF
250 53,8000 CHF 45,7973 CHF
500 51,7600 CHF 44,0607 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 110,1000 CHF 93,7226 CHF
5 106,6900 CHF 90,8199 CHF
10 103,2900 CHF 87,9256 CHF
20 99,8800 CHF 85,0229 CHF
50 96,4800 CHF 82,1286 CHF
100 93,0700 CHF 79,2258 CHF
250 89,6700 CHF 76,3316 CHF
500 86,2600 CHF 73,4288 CHF
Zwischenböden Halbrundtheke Details / Bilder ausblenden
Mengenrabatt
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 92,6700 CHF 78,8888 CHF
5 89,8000 CHF 76,4456 CHF
10 86,9300 CHF 74,0024 CHF
20 84,0700 CHF 71,5677 CHF
50 81,2000 CHF 69,1245 CHF
100 78,3400 CHF 66,6898 CHF
250 75,4700 CHF 64,2466 CHF
500 72,6000 CHF 61,8034 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 92,6700 CHF 78,8888 CHF
5 89,8000 CHF 76,4456 CHF
10 86,9300 CHF 74,0024 CHF
20 84,0700 CHF 71,5677 CHF
50 81,2000 CHF 69,1245 CHF
100 78,3400 CHF 66,6898 CHF
250 75,4700 CHF 64,2466 CHF
500 72,6000 CHF 61,8034 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 92,6700 CHF 78,8888 CHF
5 89,8000 CHF 76,4456 CHF
10 86,9300 CHF 74,0024 CHF
20 84,0700 CHF 71,5677 CHF
50 81,2000 CHF 69,1245 CHF
100 78,3400 CHF 66,6898 CHF
250 75,4700 CHF 64,2466 CHF
500 72,6000 CHF 61,8034 CHF
Mengenrabatt (fur jedes Motiv)
Menge(stück) Preis in CHF %
3 65,1400 CHF 55,4516 CHF
5 63,1300 CHF 53,7405 CHF
10 61,1100 CHF 52,0210 CHF
20 59,1000 CHF 50,3099 CHF
50 57,0800 CHF 48,5904 CHF
Gesamtbetrag --
inkl. MwSt. --
zzgl. Versand gemäß Auswahl
Standard:
Bis ---
Express:
Bis ---
Gesamtbetrag --
inkl. MwSt. --
zzgl. Versand gemäß Auswahl
Standard:
Bis ---
Express:
Bis ---
Andruck verkleinert Details / Bilder ausblenden
Gesamtbetrag --
inkl. MwSt. --
zzgl. Versand gemäß Auswahl

ab 3.782,46 CHF

Messestand Roll-Up Modular U7 Form - flexibel und schnell ohne Werkzeug aufbauen, bequem im PKW / Van transportieren.

 • 1x Alu-Roll Kassette B 100 x H 200cm
 • 8x Alu-Roll Kassette B 200 x H 200cm
 • 10x Alu Teleskop Standpfosten 200cm
 • 10x Tellerfüße Ø 40,5cm
 • inkl. brillanter 4-farb Digitaldruck
 • Ferrari Plane 340g/m² (Premiumqualität curling frei)
 • inkl. Transporttasche gepolstert
 • Optional: LED Strahler
 • Optional: Menü-Prospekthalter
 • Optional: Transportcontainer
 • Optional: Stehtisch & Husse
 • Optional: Barhocker
 • Optional: Halbrundtheke

Größe (BxH)
1020 x 200 x 466cm

Gewicht

Packmaß

Druckdaten: Sie haben noch keine Druckdaten oder benötigen Hilfe bei der Erstellung, nutzen Sie unsere Grafikdienstleistungen im Service Tab des Artikels. mehr Info

Datenübermittlung: Senden Sie die Druckdaten über den Warenkorb, im Benutzerkonto (bis 500 MB) , per Mail (bis 20 MB) oder über displayhersteller.wetransfer.com (bis 2 GB)

Datenformate: PDF, JPG, TIF, mehr Info

Technische Daten
Breite (cm) 10200
Höhe (cm) 200
Tiefe (cm) 466
Stellfläche (cm) 10200 x 466
Material System Aluminium eloxiert
Farbe System Alu silber
Material Druck Ferrari Plane 340g/m² (Premiumqualität curling frei)
B1 zertifiziert (schwer entflammbar) ja
Druckverfahren 4-farb Digitaldruck
Drucktechnologie 9 Farben Tintensystem für größeren Farbraum
Zubehör Transporttaschen gepolstert
Lieferumfang 1 1x Alu-Roll Kassette B 100 x H 200cm
Lieferumfang 2 8x Alu-Roll Kassette B 200 x H 200cm
Personen für Auf- / Abbau 1
Aufbauzeit (min) 20-30
Transport PKW / Van
Passend dazu

Ähnliche Artikel